انشاهای من

مقاله -شعر - نثر -داستان

نامه اي به خيّران مدرسه ساز/تغییروتلخیص واضافه بر نامه ی سیدحبیب پژوهیده مندرج در کیهان


سلام بر خیّران مدرسه ساز

سلام بر شما که مرا می شناسیدوآرزوهای مرا نیز می دانید .سلام بر شما که دعاهای شبانه ی من ، نجواهای کودکانه ی من را با ستارگان می شنوید .شما فردایی روشن برای ما ارزو دارید . شما آسمان را برای ما آبی تر جنگل را سر سبز تر و پاکی راسفید تر می خواهید .ما برق چشمانتان را از شادی کودکانه ی خود در مدرسه دیده ایم.ما نوای قلبتان را که از شدّت شوق به بلندای صدای عشق شده بود شنیده ایم .نیّت شمارا نیز می دانیم .شما خیّر مدرسه ساز نیستید .شما معمار محبّت ودوستی هستید . شما سازنده ی بلند ترین برج های عاطفه و امید هستید .شمامهربانی را می فهمید و آن را ترجمه می کنید . شما مترجم آیات عشقید و خود عاشقید . ما این چند خط را بعد از نجوای صبحگاهی با خدایمان با باد صبا نوشته ایم تا بگوییم ای خیّر مدرسه ساز : روح تو ، انگیزه ی تو ، نگاه انسانی تو ، زمینی نیست . شما آسمانی هستید تا معراج ، آبی هستید تا بیکران ، سبز هستید تا ماورای انسانیّت .

ما توان تشکّر وقدر دانی از شما را نداریم .امّا اگر بپرسند از مدرسه ساز و مسجد ساز و بیمارستان ساز کدام را بیشتر دوست دارید ؟ خواهیم گفت : مدرسه ساز را چرا که علم را  برای بندگی خدا و برای نجات انسان در مدرسه می توان آموخت و شما شایسته ترین بندگان خدایید و ناجیان انسان


آری نیّت شما خداپسندانه بود و خدا شما را قدرت داد تا وسیله ای باشید برای مهربانی ، نگاه پر مهر خداوند بر دستان شما افتاد و آن دست ها بانی مدرسه شد . آری این دستان باید همچنان مهربان بمانند تا در ایران عزیز مدرسه ی چادری و چپری و گلی و چوبی دیگر نباشد .

دستان پر مهر شما را بوسه باران می کنیم و تا عمر داریم قدر دان شماییم .


+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۰ساعت 23:40  توسط الیاس امیرحسنی  |